نوروسایکولوژی

در بخش ارزیابی نوروسایکولوژی کلینیک مغز و شناخت تیمی از روان شناسان و کارشناسان توانبخشی شناختی، به ارزیابی روان شناختی و عملکردهای شناختی مراجعین می پردازند.


چه کسانی می توانند از خدمات نوروسایکولوژی استفاده کنند؟ 

  • افرادی که از اختلالات شناختی رنج می برند
  • افرادی که می خواهند توانمندی های شناختی خود را ارزیابی کنند

چه خدماتی در بخش نوروسایکولوژی ارائه می شود 

در بخش ارزیابی نوروسایکولوژی کلینیک مغز و شناخت انواع آزمون های روان شناختی قلم- کاغذی و نرم افزاری اجرا می شود. ارزیابی نوروسایکولوژی و سایکولوژی در دو بخش:

  • مغزی ( ادراک، سرعت پردازش، توجه، حافظه، تصمیم گیری) 
  • روان شناختی ( شخصیت، اضطراب، افسردگی، هوش هیجانی)

توسط کارشناسان مجرب انجام می شود. آزمون های اضطراب، افسردگی، شخصیت، وسواس، هوش هیجانی، استرس شغلی و...از جمله آزمون های روان شناختی این مرکز می باشد. آزمون هایی مانند آزمون عملکرد یکپارچه دیداری- شنیداری(IVA)، سنجش انواع ادراک، توجه، حافظه، کارکردهای اجرایی(CANTAB)، تست ادنبروک، مجموعه ارزیابی جامع مکفیمس (برای بیماران مبتلا به ام اس)، تست حافظه وکسلر، تست هوش و... نمونه هایی از آزمون های شناختی این مرکز می باشد.

در بخش ارزیابی نوروسایکولوژی پس از مصاحبه اولیه و بررسی تاریخچه ، با توجه به نوع مشکل مراجع، از آزمون های روان شناختی برای درک و شناخت بیشتر وی استفاده می شود و سپس مراجع به کارشناس مجرب ارجاع داده شده، تا از خدمات توانبخشی شناختی و مشاوره و روان شناسی برخوردار شود.تماس با ما

کلینیک مغز و شناخت Brain & Cognition Clinic   

بالا