نشست متخصصین، درمانگران، کارآموزان و پرسنل کلینیک مغز و شناخت و اعضای شورای راهبردی و علمی

22 اسفند 1397
نویسنده :  

نشست متخصصین، درمانگران، کارآموزان و پرسنل کلینیک مغز و شناخت و اعضای شورای راهبردی و علمی این مرکز، با حضور دکتر کمال خرازی و دکتر محمدتقی جغتایی در تاریخ 18 اسفند 1397 برگزار شد.

در این نشست دکتر پیمان حسنی ابهریان ریاست کلینیک مغز و شناخت، دکتر آناهیتا خرمی مدیر آموزش و پژوهش کلینیک مغز و شناخت و سوپروایزرهای بخش های ارزیابی نوروسایکولوژیک، مشاوره و روان درمانی، توانبخشی شناختی، توانبخشی سالمندی، الکتروفیزیولوژی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و دپارتمان سکته مغزی به ارائه ی گزارش عملکرد سالانه ی کلینیک و پیشنهادات پرداختند.

در انتهای این نشست دکتر کمال خرازی با اشاره به اینکه دست اندرکاران تاسیس کلینیک مغز و شناخت زحمات زیادی را متحمل شده اند از اساتید کلینیک مغز و شناخت جهت ترسیم مسیر حرکت کلینیک تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

در ادامه دکتر کمال خرازی با تاکید بر ایجاد فضای دوستانه و صمیمی و لذت از کار جمعی از دانشجویان خواست تا همیشه دانشجو باشند و همیشه یاد بگیرند و آموزش دهند.

دکتر کمال خرازی افزود :
امیدواریم این جمعی که امروز شکل گرفته است با قوت بتواند وظایفش را انجام دهد و از جهت دانش و تجربه توسعه پیدا کند تا مدلی برای کشور در حوزه ی بازتوانی شناختی قرار گیرد و با راهنمایی درمانگران این حوزه مردم بتوانند از بازتوانی شناختی و روش ها آن بهره مند شود.

55 بازدیدها
Admin

تماس با ما

کلینیک مغز و شناخت Brain & Cognition Clinic   

بالا