جلسات كتاب خوانى علمى موضوع ارايه: neuroeconomics ; decision making and the brain سخنران: سينا شفيع زاده ( هر هفته شنبه ساعت 16)

05 مرداد 1397
نویسنده :  

جلسات كتاب خوانى علمى کلینیک مغز و شناخت

موضوع ارايه: neuroeconomics ; decision making and the brain 

سخنران: سينا شفيع زاده

هر هفته شنبه ساعت 16 

268 بازدیدها
Admin

تماس با ما

کلینیک مغز و شناخت Brain & Cognition Clinic   

بالا