شانزدهمين ژورنال كلاب كلينيك مغز و شناخت با همكارى پژوهشكده علوم شناختى موضوع هفته: رويكرد عصب زيست شناسى به اختلال طيف اتيسم ؛ از ديدگاه ژنتيك تا تصويربردارى مغزى

29 تیر 1397
نویسنده :  

شانزدهمين ژورنال كلاب كلينيك مغز و شناخت با همكارى پژوهشكده علوم شناختى
موضوع هفته: رويكرد عصب زيست شناسى به اختلال طيف اتيسم ؛ از ديدگاه ژنتيك تا تصويربردارى مغزى

158 بازدیدها
Admin

تماس با ما

کلینیک مغز و شناخت Brain & Cognition Clinic   

بالا