هفتمين ژورنال كلاب كلينيك مغز و شناخت با همكارى پژوهشكده علوم شناختى موضوع هفته: رويكرد درمانى شناخت گرا به عملكرد كارى روزمره

14 ارديبهشت 1397
نویسنده :  

هفتمين ژورنال كلاب كلينيك مغز و شناخت با همكارى پژوهشكده علوم شناختى

 موضوع هفته: رويكرد درمانى شناخت گرا به عملكرد كارى روزمره 

ارايه دهنده: سركار خانم سوسن سامانى شنبه 15 اردیبهشت ساعت 16

100 بازدیدها
Admin

تماس با ما

کلینیک مغز و شناخت Brain & Cognition Clinic   

بالا