۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۸

روشِ درمانی «یکپارچگی» چیست؟

یکپارچگی حسّی، یک روش درمانِ حسّی – حرکتی برای کودکان دارای اختلال طیف اتیسم است. مشکلات حسّی در کودکان دارای اتیسم مانند عدم واکنش به محرک […]
۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۸

روش هایی برای کاهش ولخرجی در افراد دارای بیش فعالی / نقص توجه (ADHD)

برای بسیاری از افراد دارای ADHD، مقاوت در برابر ولخرجی کردن بسیار دشوار است. یکی از نشانگان ADHD، رفتارهای تکانشی است که در این مورد باعث […]
۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۸

بزرگسالان دارای اتیسم می توانند هیجانات پیچیده را در دیگران درک کنند!

تحقیقات جدید برای اولین بار نشان می دهد که بزرگسالان دارای اتیسم می توانند احساسات پیچیده مانند تاسف و آسایش خاطر در دیگران را مانند سایر […]
۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۸

متوجه شدی؟ این را می توانم از چشم هایت بخوانم!

حرکات ریز غیر ارادی چشم ها فارغ از هر نوع پاسخ دیگری که فرد مقابلمان نشان می دهد، می تواند به ما بفهماند که آیا مطلبی […]
۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۸

چه مشکلات و اختلالاتی می تواند همراه با ADHD رخ بدهد؟

ADHD (بیش فعالی / عدم توجه) یک اختلال مربوط به یادگیری نیست اما می تواند بر روی یادگیری فرد به شدت تاثیر بگذارد. همچنین بسیاری از […]